Frivillig vejleder på Ammenet

Vil du være vejleder på Ammenet?3 gange om året optager vi et lille antal nye frivillige vejleder-føl, som vi bruger meget tid på at træne, uddanne, sparre med samt efteruddanne.

For at blive frivillig vejleder skal du udfylde en ansøgning. Ud fra denne og en samtale ser vi på dine muligheder for at blive vejleder på Ammenet. Se mere om kravene for at være med længere nede.

Læs i øvrigt mere om organisationen og det frivillige arbejde her, og mød de frivillige her

Hvis du ønsker at blive frivillig vejleder, fordi du går efter at blive certificeret ammekonsulent (IBCLC), så læs med nederst først.

Lidt om arbejdet

Frivillige vejledere besvarer ammespørgsmål i vores Facebook-gruppe samt på email, og/eller afholder lokale Ammenet-caféer. De kan også vælge at skrive wikier, være med til at lave uddannelse eller meget andet.

Arbejdet som frivillig vejleder er fantastisk - så er det sagt. Det er enormt tilfredsstillende at gøre en forskel for en familie, der gerne vil amme. Men det kan også være hårdt til tider. Derfor har vi hinanden og en lukket gruppe, hvor vi snakker sammen, vender tvivlsspørgsmål osv.

Du skal regne med at lægge ca. 5 timer om ugen på Ammenet. Det gælder især, mens du er under træning og uddannelse - men du kan også periodevist bruge mere eller mindre. Vi prioriterer at kunne give familierne en god vejledning, og tager derfor kun et passende antal spørgsmål ind. Vi er frivillige, og derfor skal der være plads til, at vi kan lave mere når vi har godt med overskud, og mindre når hjemmelivet eller arbejdet pludselig kræver mere tid.

Nogle vejledninger er lange og strækker sig over flere uger. Nogle er helt korte og afsluttet på en times tid. Nogle er hårde, fordi emnet føles tungt, eller fordi du synes, du ved for lidt. Vi støtter hinanden, og vi hjælper familierne, så godt vi kan. Ingen er perfekte, og vi lærer alle hele tiden. Men vi gør et stykke arbejde, som ikke ville blive gjort uden os.

Lidt om træningen og uddannelsen

Det er et stort arbejde og et stort ansvar at være vejleder. Derfor bliver du også godt rustet til det.

Du starter dit frivillige engagement hos Ammenet med at blive uddannet i at:

 • kommunikere empatisk på skrift
 • besvare ammespørgsmål af forskellig kompleksitet
 • finde og vurdere kvaliteten af informationsmateriale om amning

Det tager ca. 10 måneder at gennemføre vejleder-uddannelsen, men det kan gøres både hurtigere og langsommere. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen på max 1 år.

Uddannelsen er opdelt i 9 faglige temaer og de emner, der hører til dem. Du får perioder med læsning, videolektioner og øvelser samt praktik, hvor du træner teorien i rigtige vejledninger med supervision.

Den første måned er en slags prøvetid, hvor du som minimum skal gennemføre det første tema i uddannelsen. Denne prøvetid kan du bruge til at mærke efter, om du egentlig har tiden til det frivillige arbejde. Det er nemlig rigtig vigtigt at intentionen ikke står alene - tid til at være med er altafgørende!

Du skal selv købe bogen Breastfeeding Answers Made Simple af Nancy Mohrbacher. Den findes både som papirbog og som e-bog. Den skal dog først købes, når du har gennemført første tema på uddannelsen og er sikker på, at du gerne vil fortsætte.

Er du på barsel?

Lige nu har du måske godt med tid, men hvad skal du, når din barsel er slut? Har du tid til at være frivillig hos os, når du er tilbage på arbejde?

Uddannelsen forbereder dig til det frivillige arbejde, men hvis du ikke har tid til det frivillige arbejde bagefter, kan du hjælpe os på andre måder og overlade pladsen som frivillig vejleder til en anden ❤

Opfylder du kravene til at blive frivillig hos os?

Alle frivillige vejledere på Ammenet har personlig erfaring med amning. Dette er vigtigt, fordi vores vejledning er det, man kalder "peer support". 

Erfaringen med amning gør det lettere at sætte sig i brugernes sted, når vi skal hjælpe dem. Peer support-modellen er velafprøvet og anvendes indenfor en lang række områder. Når en bruger ved, at den der hjælper og yder omsorg har erfaring fra egen krop, gør det noget helt særligt for relationen - og dermed for virkningen af vejledningen.

Derfor skal man have ammet i 9-12 mdr, når man ansøger. For nogle er dette ikke en mulighed. Derfor kan der være situationer, hvor det er nødvendigt at være fleksibel omkring dette krav. Hvis du ikke har ammet 9-12 mdr, kan du spørge os om dine muligheder for at blive vejleder.

Foruden personlig erfaring med amning skal alle vejledere gennemgå uddannelse i amning samt vejledning og formidling, som beskrevet ovenfor, og denne uddannelse skal fornys hvert tredje år.

Ud over ovenstående er kravene til dig som frivillig vejleder, at du skal:

 • kunne hjælpe alle, der ønsker hjælp, uden at diskriminere
 • ønske at lære mere om både amning og kommunikation
 • kunne arbejde selvstændigt, overholde egne deadlines og opsøge viden
 • kunne afsætte ca. 5 timer om ugen til frivilligt arbejde 
 • have en grundlæggende respektfuld holdning til de mennesker, vi forsøger at støtte og hjælpe
 • kende til vores vejledning - enten fra vores vejledning på Facebook eller vores caféer
 • kunne læse engelske tekster om amning
 • købe Breastfeeding Answers Made Simple af Nancy Mohrbacher, når første tema er gennemført
 • skrive under på, at du vil overholde vores retningslinjer, når du har gennemført uddannelsen

Vil du hjælpe på andre måder end som frivillig vejleder?

Hvis du gerne vil hjælpe, men måske ikke føler du har tid nok eller er usikker på, om du lever op til kravene, så kontakt os og spørg. På siden her kan du se, hvilke typer frivilligt arbejde, du kan søge om at komme til at lave. Du kan også blive støttemedlem og hjælpe os ved at betale et årligt kontingent - læs mere om det her.

Er du mest interesseret i professionelle muligheder?

Det kræver tid og overskud at være frivillig. Hvis du mest er interesseret i at tilegne dig viden for at kunne bruge det professionelt, er der andre muligheder. En titel som frivillig vejleder kan ikke bruges til at tjene penge på ammehjælp eller til at reklamere for sig selv i andre henseender. Læs mere om dette her.

Sådan ansøger du

Du ansøger ved at udfylde et skema, som vi bruger til at vurdere dine muligheder for at blive vejleder. Der optages nye 3 gange årligt, med opstart i midten af februar, april og september. Ansøgningen er åben i følgende perioder:

 • 1.-15. januar
 • 1.-15. marts
 • 1.-15. august

Du finder ansøgningsskemaet her.

Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi dig via e-mail. Hvis vi vurderer, at du opfylder kravene til at blive vejleder, vil vi sende dig et link til endnu et skema med uddybende oplysninger, og herefter vil vi evt. stille dig nogle opklarende spørgsmål og invitere dig til en Skype samtale. Hvis der er mange, der opfylder betingelserne, vil vi tilbyde nogle af dem, som ikke kan tilbydes en plads straks, at blive skrevet på en venteliste.

Brænder du for det frivillige arbejde og lever op til kravene? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning ❤ 

Ønsker du at optjene timer til at blive ammekonsulent (IBCLC)?

For at blive certificeret ammekonsulent skal man bl.a. have praktisk erfaring med vejledning - man skal kunne dokumentere 1000 timers erfaring i løbet af en 5-årig periode lige op til indstilling til eksamen. Det kan være på et sygehus eller i anden sundhedsfaglig sammenhæng, men det kan også være hos fx os, da Ammenet er godkendt af IBLCE. 

Lige nu kan man optjene ca. 250 timer per år som frivillig vejleder på Ammenet, såfremt man vejleder uden længere pauser. Det betyder, at man skal være aktiv og uddannet frivillig Ammenet-vejleder i 4 år for at optjene det nødvendige antal timer til at kunne indstilles til eksamen. Hvis man laver ekstra arbejde med vejledning eller fx uddannelse af nye frivillige, kan man dog optjene mere - max 500 timer pr år. Vi vurderer individuelt, hvor meget den enkelte vejleder laver, når vi laver dokumentation til brug for eksamen.

Nye regler fra 1/1 2021

Men fra begyndelsen af 2021 optjenes timerne anderledes pga. nye regler fra IBLCE. Alle timer skal logges individuelt, og man får derfor ikke længere en "flat rate" per år som frivillig. 

Det er vigtigt at tage med i dine overvejelser, om du reelt har muligheden for at lægge det fornødne antal timer i arbejdet på Ammenet. 250 timer pr år svarer til 5½ timers arbejde i gennemsnit pr uge i alle de 45 uger, Ammenets vejledning på mail og Facebook har åbent om året. Et eksempel på det nødvendige arbejde for at nå op på 250 timer på et år kunne være

 • Månedlige Ammenet-caféer
 • 1 vejledning per uge på Facebook
 • 1 vejledning hver anden uge på email

Da vejledninger både kan være lange og korte, er dette blot et slag på tasken. Du vil selv skulle vurdere din indsats, imens du logger dine timer. Vores vejledninger er dog oftest relativt komplicerede og kræver derfor nemt 3-5 timers arbejde for hver.

Krav til dig, som allerede er uddannet indenfor amning

Selvom du har taget uddannelse indenfor amning, skal du gennemføre Ammenets egen uddannelse til frivillige for at blive vejleder hos os, på samme vilkår som alle andre. Årsagen til, at man ikke blot kan springe vores uddannelse over, når man fx allerede er uddannet hos Kompetencecentret for Amning er, at vores uddannelse er målrettet det frivillige arbejde online og til caféer, samt at vi i vores arbejde har særligt fokus på aktiv lytning som en essentiel del af vores formidling og hjælp. Vi kan ikke certificere personer, som ikke har gennemført uddannelsen. Vores godkendelse af IBLCE er baseret på, at alle frivillige vejledere har gennemført uddannelsen.